Nabízíme Vám dodávku zemních protlaků s praxí od roku 1996. Firmu jsem převzal po otci Stanislavu Skalickém. Zemní protlaky provádíme hydraulickým propichovacím zařízením PZ-65 a PZ 200, které je připojeno na benzínový agregát, což umožňuje provádět protlaky i v místech nepřipojených k elektrické síti. Maximální průměr protlaku do ᴓ 350 mm a v maximální délce 25 m. Samozřejmostí je účtování pouze úspěšně provedeného protlaku. 
                                                                                                                    
- dále nabízíme Řízené horizontální protlaky do průměru 400mm a délky 120m (spolupráce s firmou Hejduk-Peklo ).

 

Tento způsob zemních protlaků se využívá pro protahování vodovodního, plynového a kanalizačního potrubí, elektromontážních a všech inženýrských sítí. Součástí zemního protlaku je vtažení chrániček jakožto ochrany pro uvedené inženýrské sítě. Chráničky můžeme zatahovat z materiálu PVC, KG, Fe, příležitostně na kratší vzdálenost kameninu. Hlavní výhodou této metody oproti klasickým výkopům je úspora nákladů spojených s výkopem, zahrabáním, odvozem zeminy a uvedením komunikace do původního stavu případně přerušením dopravy atd. Další nespornou výhodou je rychlost provedení protlaku a malé startovací a cílové jámy oproti jiným metodám.

 

 

   ᴓ Roztlačovací hlavy (mm)                                Do ᴓ chráničky (potrubí) (mm)

              60                                                                   45

              85                                                                   70

             105                                                                  90

             130                                                                 110

             160                                                                 140

             185                                                                 165

             220                                                                 200

 

                    Další průměry po konzultaci až do 350 (mm)